המאמר עוסק  הן בפן הטכני והן בפן המשפטי הקיים של סככה תלויה /חנייה לרכב שהנה  דגם   ייחודי  של חברת א.ר.נ נדיב בע"מ, יצוין כי סככה זו  אשר פותחה  במשך השנים  תוך צבירת  ניסיון רב בשטח   וכן מתוך שמירה על העיקרון המרכזי  -שהנו מענה טכני אמתי – בסככת צל  העומדת בכל פגעי מזג האוויר לרבות נגד גשם ושמש –  וללא מגבלה של עמודים בחזית !!!.  הסככה התלויה שאנו מציעים  הנה סככה תלויה על שני עמודים  בעורף בלבד !!  וללא שום תמיכה ו/או ללא עמודים בחזית. זהו מבנה קונסטרוקטיבי תלוי המאפשר קלות של כניסה/יציאה לחניה ללא שום הפרעה  או מגבלה.!!! הסוכך כאמור מתאים לכל עונות השנה  ומגן על הרכב מפני פגעי ונזקי הטבע.  הפתרון  של חברת א.ר.נ נדיב בע"מ הינו  פתרון טכני מצוין , בעלות יחסית קטנה .-מחיר שווה לכל נפש.

כאן חשוב להדגיש גם את הצד החוקי/משפטי של הסוככים . בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים  הפטורים מהיתר-תשע"ד 2014) , המכונה בלשון העם – "חוק המצללות  והמרפסות", הוסדרו כל ההיתרים  והאיסורים לבנית סככה מסוג שכזה. קרי הסככה של חברת א.ר.נ. נדיב בע"מ  עומדת בכל הקריטריונים האמורים בתקנה דלעיל והנה סככה הפטורה מהיתר בנייה .קל וחומר הוא כי כל אזרח המבקש לרכוש  סככה שכזו לא צריך עוד את הסכמת הדיירים וכן הוא פטור  מהוצאת היתר בנייה. בשים לב כי ייתכן ובמקרים מסוימים ובסככות העולות כדי 20 מטר רבוע יידרש אישור מהנדס בדבר יציבות המבנה  והגשתו עד 45 ימים לאחר התקנת הסככה לרשות המקומית-זאת בהתאם לס' 11 (ד) לתקנות הנ"ל . מצ"ב הסעיפים הרלבנטיים של התקנה דלעיל ו-כדלקמן:

סימן ב': גגונים וסככות

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

  1. 11.    (א)  הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;

(2)   נבנה מחומרים קלים.

          (ב)  הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ-50 סנטימטרים.

          (ג)   קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.

          (ד)  הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.

מצללה

  1. 12.    הקמת מצללה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:

(1)  שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר;

(2)  המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;

(3)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה."

 

בשלב זה אדון בתהליך הביצוע כדלהלן :

1-.איתור  וסימון גבולות  ומידות  הסככה והוצאת תכנית עקרונית. בשטח לעיתים יש סימון חלוקה  או אפשר  לקבל מאת הראשות המקומית /מחלקת הנדסה  תכנית חלוקת שטחים.

2-.חפירות +יציקות  של העמודים  מברזל מגולבן פרופיל מרובע   100X100X3.25.בהתאם לנוהל אין להשאיר בורות פתוחים.

3-.בניית הסככה התלויה  השלד העליון עשוי מברזל מגולבן פרופיל מרובע  40X40X1.9מ"מ

4-.הברגת תשתית  ומתיחת שמשונית סוככים מותאמת  למטרה   כולל וולן היקפי  (3-פאות)

5-.הרכבת המבנה התלוי בשטח כולל אבטחת כבלי פלדה ומותחנים מקבילים!!!.

פרטים נוספים ויעוץ טכני בשטח ניתן  לקבל בחברת א.ר.נ. נדיב בע"מ – אצל צביקה נדיב -שהנו  הנדסאי מכונות  ומהנדס  C.Q.E

סיסמתנו היא –  "תחת הכיסוי של סככת  א.ר.נ רכבך תמיד יהיה מוגן"

צור קשר

לקבלת שיחת יעוץ ללא עלותקידום באינטרנט קידום באינטרנט